Contactgegevens:
Prinsendijk 3
7122 PG Aalten
0544-379017

 

De Stichting

Inleiding
Stichting De Vennemarke is op 20 oktober 2006 opgericht. De stichting heeft ten doel:
'Het bevorderen van de ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de Vennebulten, het Zwarte Veen en omgeving'

De Stichting onderschrijft de toekomstvisie voor het gebied zoals is vastgelegd in het rapport 'Schetsboek 't Venne'. Deze is via de homepage van de gemeente Oude IJsselstreek te bekijken (www.oude-ijsselstreek.nl/nl/pagina/1077/'t%20Venne.html).

Eind 2006 heeft de gemeente Oude IJsselstreek het beheer van de Vennebulten, de wegbermen en natuurstroken in het Zwarte Veen, overgedragen aan stichting De Vennemarke. Daarmee is de stichting feitelijk de 'beheerder' van het gebied geworden. Voor vragen en/of klachten dient u zich dan ook bij Stichting De Vennemarke te melden i.p.v. bij de gemeente Oude-IJsselstreek.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden, deze zijn:
dhr. J. Wolterink (penningmeester)
mevr. D. Uenk (secretaris)
dhr. P. Leemreise (voorzitter)

Logo
Als logo is een simpele afbeelding van één van de meest karakteristieke plantensoorten gekozen; de struikheide. Tot ruim een eeuw geleden waren de Vennebulten bedekt met deze plant. Vandaagde dag treffen we heide vrijwel uitsluitend aan op het centrale heideterrein.